Jednota bratrská byla v minulosti úzce spjata s historií našeho města. Po roce 1620 však byla násilím vypuzena z naší země.

Dnes po  čtyřech stoletích dává Pán Bůh v našem městě znovu vyrůst společenství Jednoty bratrské.

Jsme rádi, že toho můžeme být účastni.

Náš SBOR.