Jsme společenství křesťanů, které se hlásí k Jednotě bratrské. Jednota bratrská patří k nejstarším českým protestantským církvím a v minulosti, zejména v době Budovcově, přinesla  našemu městu i kraji řadu pozitivních hodnot. Jedním z rysů Jednoty bratrské byl vždy důraz na praktické každodenní křesťanství, které se promítá v rodině, v zaměstnání i ve společnosti. Mezi známé historické osobnosti Jednoty bratrské patří biskup a "učitel národů" J. A. Komenský a také Václav Budovec z Budova, zakladatel mnichovohradišťského zámku.

Toužíme rozvíjet naše historické dědictví. Poznali jsme Boží dobrotu ve vlastních životech a zakoušíme ji každodenně. Rádi bychom toto poselství předávali dál.

Kde nás najdete?

Máme pravidelná nedělní setkání ve Volnočasovém centru v Zámecké ulici od 10.00 hod.

Naše bohoslužby jsou neformální a otevřené pro hosty. Součástí našich setkání je i program pro předškolní děti.Naše ostatní aktivity vám představujeme v sekci KLUBY a VEŘEJNÉ AKTIVITY.

Máme vlastní zpěvník

Chvály, které hrajeme můžeš najít v našem Zpěvníku.