Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s vedením našeho města a přejeme si, aby naše aktivity byly pro město přínosem. V této oblasti je především aktivní náš truhlářský kroužek pod vedením manželů Novákových. Na pravidelných setkáních truhlářského kroužku děti pomáhají vytvářet výrobky, které pak později přinášejí radost dětem a rodinám na veřejných akcích pořádaných městem Mnichovo Hradiště. (viz. KLUBY)

V průběhu let tak vznikly známé výrobky jako např. model mnichovohradišťského zámku; obří bankovky s portrétem Komenského nebo pohyblivý mnichovohradišťský betlém. Tyto a jiné výrobky jste mohli vidět na tradičních vánočních jarmarcích, na sousedských slavnostech "Zažít Hradiště jinak", na Dětských dnech nebo na pouti ve Veselé u Mn. sHradiště.

Náš truhlářský kroužek spolupracuje také s městským muzeem. Již několikrát jsme se zúčastnili Muzejní noci a v průběhu letních prázdnin připravili "Dílničky pro děti", kde si děti mohly zhotovit jednoduché výrobky ze dřeva.

Podílíme se také na spolupráci našeho města s německým Erzhausenem. I zde jsme prezentovali naše truhlářské výrobky a navázali přátelské kontakty s místním společenstvím evangelické církve.

Naše ostatní aktivity vám představujeme v sekci SBOR a KLUBY