Loading...

Jednota bratrská

Mnichovo Hradiště

Jednota bratrská byla v minulosti úzce spjata s historií našeho města. Po roce 1620 však byla násilím vypuzena z naší země. Dnes po čtyřech stoletích dává Pán Bůh v našem městě znovu vyrůst společenství Jednoty bratrské. Jsme rádi, že toho můžeme být účastni.

Aktuálně


Jednota bratrská v Mnichově Hradišti

Jsme společenství křesťanů, které chce být živým svědectvím o Ježíši Kristu. On i v dnešní době proměňuje lidské životy a my máme úžasnou výsadu tyto věci zažívat. Chceme přinášet křesťanské hodnoty našemu městu, a proto se věnujeme práci s dětmi a mládeží. Vážíme si také práce ostatních křesťanských církví i mnohých spolků, které působí v Mnichově Hradišti a okolí, a spolu s nimi chceme být našemu městu přínosem.

Společná shromáždění

O prázdninách se scházíme nepravidelně. Pokud budete chtít navštívit naše shromáždění budeme velice rádi, ale pro jistotu kontaktujte správce sboru pro informaci ohledně konkrétní neděle.

Mimo prázdniny každou neděli v 10:00 ve Volnočasovém centru, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Naše práce

Práci Jednoty bratrské v Mnichově Hradišti podporují